Vognen er tom.

salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for billetter til enhver arrangement, der bestilles via Davinde beboer- og forsamlingshus’s hjemmeside. Ved køb via vores hjemmeside accepterer og tiltræder billetkøbere disse betingelser, således som de fremgår herunder:

 

 1. Generelt
  1. Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når Davinde beboer- og forsamlingshus digitalt har registreret anmodning om køb af billetter samt modtaget betaling.
  2. Brugere af sitet / billetkøbere accepterer, at Davinde beboer- og forsamlingshus ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved sitet, herunder – men ikke begrænset til – fejl som følge af tekniske forstyrrelser, virusangreb og nedbrud.
  3. Det er brugerens af sitets / billetkøberens eget ansvar, at arrangementsdeltageren opfylder evt. krav / betingelser for køb af billet herunder krav til fx alder, mv. Sådanne krav vil altid fremgå på hjemmesiden under det enkelte arrangement.
 2. Køb
  1. Billetkøberen accepterer ved køb, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handlen.
  2. Hvor ikke andet er beskrevet, er køb omfattet af dansk rets almindelige regler
  3. For nogle arrangementer kan der være restriktioner for antallet af billetter, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden under arrangementet, og Davinde beboer- og forsamlingshus forbeholder sig at korrigere /afvise alle ordrer, hvor antallet af købte billetter overstiger antallet af billetter, der maksimalt kan erhverves pr. person.
  4. Det er billetkøbers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.
  5. Davinde beboer- og forsamlingshus ombytter ikke købte billetter til andre arrangementer.
  6. Davinde beboer- og forsamlingshus forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer og porto.
  7. Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden såvel som aflyste arrangementer.
 3. Betaling
  1. Betaling kan ske med de betalingsmidler, der til enhver tid fremgår ved den fremsendte ordrebekræftelse, og skal finde sted senest 7 dage før arrangement.
 4. Levering
  1. Levering af billet sker via download, elektronisk post i form af en PDF-fil (Print-selv).
 1. Personoplysninger
  1. Billetkøberen accepterer ved handel via Davinde beboer- og forsamlingshus, at Davinde beboer- og forsamlingshus opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med billetkøb. Oplysningerne slettes senest 3 mdr. efter arrangements afholdelse
  2. Det er billetkøberens ansvar, at Davinde beboer- og forsamlingshus altid har korrekte kontaktoplysninger, således at meddelelse om aflyste/ændrede arrangementer kan videregives til billetkøberen.
 2. Billetten
  1. Købte billetter fungerer som adgangs bevis til det omhandlede arrangement, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange mhp. at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Overtrædelse heraf vil føre til annullering af billet samt bortvisning af samtlige personer, der har anvendt / forsøgt at anvende samme adgangs bevis.
  2. Billetkøbere gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der efter dansk lovgivning (Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer af 23. maj 2007) er forbud mod, samt straf forbundet med, at søge at opnå fortjeneste eller anden form for vinding ved videresalg af koncertbilletter.
  3. Ødelagte, mistede og stjålne billetter refunderes som udgangspunkt ikke.
 3. Fortrydelsesret
  1. I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.
 4. Reklamation
  1. Reklamation vedrørende et arrangement, eller billetkøbet, skal rettes direkte til Davinde beboer- og forsamlingshus
 5. Aflysning
  1. Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor købte billetter da vil være gældende. Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.
  2. Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen på billetten.
  3. Ændring i dato, delvis gennemførelse af arrangement, arrangementer ikke gennemført i henhold til arrangementsbeskrivelsen etc. anses ikke for aflyste.
 6. Ændringer
  1. Davinde beboer- og forsamlingshus forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af den pågældende arrangement.
 7. Tab
  1. Davinde beboer- og forsamlingshus kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af arrangementer, der kun er delvist – eller slet ikke – gennemført.
 8. Lovvalg og værneting
  1. Aftale om køb af billetter via Davinde beboer- og forsamlingshus er underkastet dansk ret, og enhver uoverensstemmelse mellem Davinde beboer- og forsamlingshus og billet køber skal afgøres med Retten i Svendborg som værneting i 1. instans.