Borgerne
bestemmer projekt 2020

 

Følg gruppen

“Borgerne Bestemmer – Davinde Sogn 2020”, og deltag aktivt i projektet. Her vil styregruppen løbende opdatere om projektet.

Styregruppen

Består af :
Anders Holmskov
Julie Strange
Allan Larsen
Trine Lunau
Thomas Petersen

Styregruppen kontaktes via Facebook gruppen, eller på email: bb@davinde.info

Dokumenter

Flyer

Om "Borgerne bestemmer"

30.09.2020

I Davinde nedsatte vi tidligere en styregruppe der har ansøgt om, og fået bevilliget midler fra Odense kommunes “Borgerne bestemmer” pulje

Puljen består af i alt 220.000,- hvoraf 20.000 er til udgifter forbundet med styregruppens oplysningsarbejde.
I år er der et krav om at de 100.000,- skal bruges på projekter der styrker den nære velfærd og fremmer frivilighed

Nu skal vi så i gang med at indsamle idéer fra alle jer – herunder er de generelle retningslinjer for de kommende projekter – følg med her på siden og følg facebook gruppen

 • Projekter, der fremmer frivillighed, der især handler om den nære velfærd.
 • Projekter, med det formål at løse samfundsmæssige udfordringer og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Projekter, der gavner og er tilgængeligt for en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Projekter, der udvikler eller understøtter nye og/eller eksisterende fællesskaber i lokalområdet.
 • Arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrke de sociale netværk, fremme frivillighed og give borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.
 • Nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder/foreningssteder samt rekreative anlæg og etablering af fælles udendøre mødesteder.
 • Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
 • Afsluttede projekter, der tidligere har modtaget midler fra Forstadspuljen, Bydelspuljen, Borgerne Bestemmer-puljen eller andre puljer, som man nu ønsker at videreudvikle/udbygge etc.

 

Opfølgning December 2021

Status på de valgte projekter:
Poppeltræer på Vandmøllevej, mangler status
Landsbyfælled, mangler status
Højskolesangbøger – gennemført er indkøbt og taget i brug august 2021
Madpakkehus – er ved hjælp af Rolfsted Transformerfond og Nordea-fonden nu fuldt finansieret. Der skal søges byggetilladelse, landzonetilladelse mm. Håber på at kunne gennemføre projektet i 2022.

Resultat 25/04-2021

Så har vi det endelige resultat af afstemningen.
Allerførst skal der dog lyde et kæmpe hurra for den store deltagelse. At en tredjedel af sognet har været forbi stævnetræet de sidste par dage, er bare så flot. Resultatet viser bred opbakning til alle projekterne, så der er noget at arbejde videre med.
Projekterne Poppeltræer på Vandmøllevej, Landsbyfælled og Højskolesangbøger får flest stemmer og indstilles til at modtage sammenlagt 156.582 kr. Projektet Madpakkehus indstilles til at modtage 43.418 kr.
Det er nu ansøgernes opgave:
1. Senest d. 1. maj at melde tilbage til Borgerne Bestemmer, om man takker ja til indstillingen.
2. Senest d. 1. juni at meddele hvilket cvr nummer projektet gennemføres i. Er der ikke tilknyttet et cvr nummer til projektet, kan det ikke modtage støtte.
3. Gennemføre projektet
Styregruppen for Borgerne Bestemmer er behjælpelig med den indledende kontakt til Odense Kommune, men derfra er det ansøgerne, der er ansvarlige for projekternes gennemførsel.

Afstemning 11/04-2021

Vi nærmer os afstemningsdagen, herunder ses de forslag der er blevet indsendt, samtlige har været gennemgået med Odense kommune, og med styregruppens bemærkninger, skulle det ikke være noget til hindre for nedenstående projekter.

(afstemnings resultat, hvordan fordeles pengene *anders)
(afholdelse at valg, regler  *anders)

Projekt fase 25/10-2020

Efter 3 lørdage med brainstorm og idéudvikling ved Bystævnet er tiden nu kommet til, at ideerne skal konkretiseres i projektbeskrivelser. Se alle idéerne her https://padlet.com/andersholmskov/n9qf5ntup9bkphnd og klik på kommentarikonet under de idéer I vil deltage i.
Vi har lavet en løs tematisering af ideerne for at skabe overblik (lysebå ideer er uden for tema), men lad jer ikke bremse af farver eller pile – det er op til jer at gribe de ideer, som I vil arbejde med hver især eller i grupper. I sidste ende er det også jer, der skal gennemføre projekterne.
Nederst på opslagstavlen finder I en skabelon til projektbeskrivelse. Ansøgningerne skal sendes til bb@davinde.info senest d. 4. november 2020, og d. 29.11 stemmer vi om, hvilket projekter, der skal støttes.

7 (8) Forslag til afstemning fra borgerne, læs mere herunder

Formiddagsklubben

En åben formiddagsklub en fast ugedag hver måned (alternativt på sigt ugevis eller hver 14.dag) i Davinde Forsamlingshus.
Vi lægger vægt på, at formiddagsklubben bliver lige så åben og opsøgende som de nuværende månedlige fællesspisninger har været.

Bemærkning fra styregruppe

ingen

 

Højskolesangbøger

Ny udgave af højskolesangbøger til beboerforeningen

Vi har i dag 2 forskellige højskolesangbøger, som er slidte. Den nye udgave indeholder flere kendte værker så flere kan være med når vi f.eks. synger til fællesspisning.

Bemærkning fra styregruppe

ingen

 

Landsby-fælled

Vi vil forvandle sportspladsen i Davinde, så den inviterer til endnu
mere leg, ophold og aktivitet på tværs af generationer.
Vi vil i første omgang skabe en naturhave med bakker, vilde blomster og frugttræer i den ene ende af sportspladsen ud mod
Sanderumgårdsvej.

Bemærkning fra styregruppe

 1. Der skal ansøges om byggetilladelse
 2. Området skal tilføjes eksisterende kontrakt på område
 3. Der kan være krav om “Legeplads eftersyn”, bør undersøges

Madpakkehus

Hytte placeret på sportspladsen, til brug for f.eks. fællesspisning, mini koncerter, sommerfest, samlingspunkt for petanque, general anvendelig til at mødes

Huset er 60m2 med siddepladser langs væg, hvortil vi kan bruge vores eksisterende Bord og bænkesæt

Bemærkning fra styregruppe

 1. Der skal ansøges om byggetilladelse
 2. Området skal tilføjes eksisterende kontrakt på område

Kunstgræs på multibane

I dag benyttes multibane ikke i det omfang den kunne. Brugerne peger samstemmende på at det ikke er rart at spille på det nuværende stenmels underlag. Kunstgræs vil virkelige kunne gøre det sjovere at bruge banen for alle.Forslaget vi har valgt, benytter grus til opfyldning så der ikke skal bruges gummigranulat.

Bemærkning fra styregruppe

 1. Der skal ansøges om byggetilladelse
 2. Området skal tilføjes eksisterende kontrakt på område

 

Poppeltræer

Poppeltræer på Vandmøllevej genetableres på det stykke der mangler.
Davindes historie skal kunne identificeres genem bebyggelse og beplantning.

Vejens beboer er delagtige i vedligeholdelsen

Bemærkning fra styregruppe

 1. Odense kommune skal give tilladelse
 2. Der bør laves en plan for vedligeholdelse fremadrettet

Udendørs fitness

Bevægelse og motion til alle aldre. Motionsredskaber opstilles på sportspladsen.

Bemærkning fra styregruppe

 1. Der skal ansøges om byggetilladelse
 2. Området skal tilføjes eksisterende kontrakt på område
 3. Der skal laves plan for finansering af årligt “legeplads eftersyn” samt vedligeholdelse.

 

Lys på banerne

Etablere lys langs forsamlignshus og gennem skoven. Samt lys på petanque- og multibane

Projektet er trukket ud af “Borgerne bestemmer” da det er fuldt finansieret af Marius Pedersens Fond samt EnergiFyn