Borgerne
bestemmer projekt 2020

 

Følg gruppen

“Borgerne Bestemmer – Davinde Sogn 2020”, og deltag aktivt i projektet. Her vil styregruppen løbende opdatere om projektet.

Styregruppen

Består af :
Anders Holmskov
Julie Strange
Allan Larsen
Jens Peter Madsen
Thomas Petersen

Styregruppen kontaktes via Facebook gruppen, eller på email: bb@davinde.info

Dokumenter

Flyer

Om "Borgerne bestemmer"

30.09.2020

I Davinde nedsatte vi tidligere en styregruppe der har ansøgt om, og fået bevilliget midler fra Odense kommunes “Borgerne bestemmer” pulje

Puljen består af i alt 220.000,- hvoraf 20.000 er til udgifter forbundet med styregruppens oplysningsarbejde.
I år er der et krav om at de 100.000,- skal bruges på projekter der styrker den nære velfærd og fremmer frivilighed

Nu skal vi så i gang med at indsamle idéer fra alle jer – herunder er de generelle retningslinjer for de kommende projekter – følg med her på siden og følg facebook gruppen

  • Projekter, der fremmer frivillighed, der især handler om den nære velfærd.
  • Projekter, med det formål at løse samfundsmæssige udfordringer og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
  • Projekter, der gavner og er tilgængeligt for en bred kreds af lokalområdets borgere.
  • Projekter, der udvikler eller understøtter nye og/eller eksisterende fællesskaber i lokalområdet.
  • Arrangementer og projekter, der bidrager til at skabe identitet og tilhørsforhold i et lokalområde, styrke de sociale netværk, fremme frivillighed og give borgerne bedre muligheder for at sætte deres ressourcer i spil.
  • Nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder/foreningssteder samt rekreative anlæg og etablering af fælles udendøre mødesteder.
  • Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
  • Afsluttede projekter, der tidligere har modtaget midler fra Forstadspuljen, Bydelspuljen, Borgerne Bestemmer-puljen eller andre puljer, som man nu ønsker at videreudvikle/udbygge etc.

 

Projekt fase 25/10

Efter 3 lørdage med brainstorm og idéudvikling ved Bystævnet er tiden nu kommet til, at ideerne skal konkretiseres i projektbeskrivelser. Se alle idéerne her https://padlet.com/andersholmskov/n9qf5ntup9bkphnd og klik på kommentarikonet under de idéer I vil deltage i.
Vi har lavet en løs tematisering af ideerne for at skabe overblik (lysebå ideer er uden for tema), men lad jer ikke bremse af farver eller pile – det er op til jer at gribe de ideer, som I vil arbejde med hver især eller i grupper. I sidste ende er det også jer, der skal gennemføre projekterne.
Nederst på opslagstavlen finder I en skabelon til projektbeskrivelse. Ansøgningerne skal sendes til bb@davinde.info senest d. 4. november 2020, og d. 29.11 stemmer vi om, hvilket projekter, der skal støttes.