Beboerforeningen

Bestyrelsen
Indmelding
Beboerblad arkiv

Beboerforeningen

Har til formål at drive forsamlingshuset, udgive beboerbladet, samt bistå ved arrangementer som sommerfesten, vinterfest, spiseaftener, børnedisco, musikcafé og andre kulturelle arrangementer i lokalområdet.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover er der flere
frivillige, der hjælper til med store og små opgaver i relation til huset og vores mange aktiviteter.

Der er altid plads til flere, der vil give et nap med. Har du lyst til at være med eller har ideer til nye tiltag, er du altid velkommen til at tage fat i et af bestyrelsesmedlemmerne herunder.

Formand

Lars Bjørn Østergaard
Tlf: 50458198
E-mail: formand@davinde.info

Næstformand

Arnold Ubbe Ryvænge
Tlf: 28838876
E-mail: arnoldgjeset@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Erik Nissen
Tlf.: 61276082
E-mail: davnissen@gmail.com

Kasserer

Thomas Petersen
Tlf: 40163421
E-mail: bogholder@davinde.info

Bestyrelsesmedlem

Pernille Holmskov
Tlf:

Bestyrelsesmedlem

Claus Domine
Tlf: 24420550
E-mail: cdh@domine.dk

Suppleant

Gitte sølverblad Christensen
Tlf: 40465666
E-mail: gsc0666@gmail.com

Suppleant

Peter Sund
Tlf: 40369339
E-mail: psund@me.com

Udlejer / drift

Mogens Bladt
Tlf. 53501958
E-mail: mail@davinde.info

beboerforeningen

medlemskab

 

Som medlem af Davinde Beboer- & Forsamlingshus støtter du aktivt byens samlingssted.

Forsamlingshuset er omdrejningspunktet for en række lokale arrangementer og aktiviteter. Vi støtter og udvikler lokale interessegrupper, erhverv og tiltag.

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus arbejder ulønnet sammen med en stor del af byens beboere for at styrke fællesskabet i lokalsamfundet og udvikle forsamlingshuset for eftertidens generationer af Davinde beboere.

Forsamlingshuset modtager ingen offentlige driftsmidler og er afhængigt af din hjælp for at kunne eksistere.

Som medlem af foreningen har du følgende fordele:

  • Flagning på bystævnet, hvis du har en mærkedag.
  • Indflydelse på foreningens arbejde via deltagelse i den årlige generalforsamling i forsamlingshuset.

Alle er uanset medlemskab meget velkommen til foreningens arrangementer, som fx sommerfesten, juletræsfesten, spiseaftener, børne disco, musikcafé og andre kulturelle arrangementer.

Medlemskab af Davinde Beboer- & Forsamlingshus tilbydes til alle beboere i lokalområdet.

Vi fremsender kontingent opkrævning ved indmeldelse og derefter årligt til den 1/7

Det årlige kontingent er 250 kr. pr. husstand (for perioden 1.7.-30.6. = medlemsåret).

p

Foreningsoplysninger

CVR : 77844457
Sparekassen Sjælland-Fyn,
Kontonummer 0828 0000568376

Beboerforeningen

indmeldning

 

Må vi kontakte dig direkte? Når vi får brug for:

4 + 14 =

Hent folderen
” Velkommen til Davinde”

Beboerblad arkiv, læs de seneste beboerblade.