Beboerforeningen

Har til formål at drive forsamlingshuset, udgive beboerbladet, samt bistå ved arrangementer som sommerfesten, juletræsfesten, spiseaftener, børnedisco, musikcafé og andre kulturelle arrangementer i lokalområdet.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover er der flere frivillige, der hjælper til med store og små opgaver i relation til huset og vores mange aktiviteter.

Der er altid plads til flere, der vil give et nap med. Har du lyst til at være med eller har ideer til nye tiltag, er du altid velkommen til at tage fat i et af bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemskab

Som medlem af Davinde Beboer- & Forsamlingshus støtter du aktivt byens samlingssted.

Forsamlingshuset er omdrejningspunktet for en række lokale arrangementer og aktiviteter. Vi støtter og udvikler lokale interessegrupper, erhverv og tiltag.

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus arbejder ulønnet sammen med en stor del af byens beboere for at styrke fællesskabet i lokalsamfundet og udvikle forsamlingshuset for eftertidens generationer af Davindebeboere.

Forsamlingshuset modtager ingen offentlige driftsmidler og er afhængigt af din hjælp for at kunne eksistere.

Som medlem af foreningen har du følgende fordele:

  • Flagning på bystævnet, hvis du har en mærkedag.
  • Indflydelse på foreningens arbejde via deltagelse i den årlige generalforsamling i forsamlingshuset.

Alle er uanset medlemskab meget velkomne til foreningens arrangementer, som fx sommerfesten, juletræsfesten, spiseaftener, børnedisco, musikcafé og andre kulturelle arrangementer.

Medlemskab af Davinde Beboer- & Forsamlingshus tilbydes til alle beboere i lokalområdet.
Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent på foreningens konto i
Sparekassen Faaborg, kontonummer 0828 0000568376
Eller på Mobilepay nr. 97503

Det årlige kontingent er 250 kr. pr. husstand (for perioden 1.7.-30.6. = medlemsåret).

Indmeldelsesformular

14 + 12 =